Klachtregeling: 

Vanaf 01-01-2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Als u ontevreden bent over de geleverde zorg kunt u zich wenden tot de Klachten- en geschillenregeling paramedici. 

Hierbij geldt de volgende procedure: De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Als een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. De Klachten-en Geschillenregeling Paramedici, biedt u, een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Klik hier om naar de website van het Klachtenloket te gaan voor nadere informatie, het meldformulier en uitleg over de procedure.

Voor vragen en meer informatie: info@klachtenloketpsramedici.nl

tel: 030-3100929 (ma-vrij 9.00 tot 12.30 uur)