Als oefentherapeuten Mensendieck werken wij continu aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing te volgen, naar cursussen en symposia te gaan en vakliteratuur bij te houden. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck en Het Platform Kinderoefentherapie die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici. Dit wordt elke 5 jaar opnieuw getoetst aan de hand van gevolgde scholing, intercollegiale toetsing en werkervaring.

Kwaliteitsregistratie Klara Bultsma

Ik ben  aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn, MS-netwerk en het Netwerk Slaapoefentherapie. In het kwaliteitsregister Paramedici sta ik ingeschreven onder nummer 89900959193K. Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging VvOCM en het Platform Kinderoefentherapie en actief binnen kwaliteitsgroepen zowel voor de Kinderoefentherapie als voor de Oefentherapie Mensendieck. Tevens neem ik deel aan het Multidisciplinair Overleg in Gezondheidscentrum Warande.
Recentelijk heeft mijn Praktijk meegedaan met  een landelijk Wetenschappelijk Onderzoek naar Slaap. Binnenkort kunt u op de site de uitkomsten van dit Onderzoek lezen.

Kwaliteitsregistratie Ilse van Anrooij

Ik ben lid van de beroepsvereniging VvOCM en in het Kwaliteitsregister Paramedici sta ik ingeschreven onder nummer 49910200393.
Daarnaast ben ik aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn, het Reumanetwerk Randmeren, MS-netwerk en het Netwerk MedicalKinetics. Tevens ben ik docent bij het Paramedisch Bij- en Nascholingscentrum te Tilburg.
Ik neem deel aan Intercollegiaal Overleg en aan het Multidisciplinair Overleg in Gezondheidscentrum Warande.