Als oefentherapeuten Mensendieck werken wij continu aan kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing te volgen, naar cursussen en symposia te gaan en vakliteratuur bij te houden. Wij voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep oefentherapie Mensendieck en Het Platform Kinderoefentherapie die noodzakelijk zijn voor registratie in het landelijk Kwaliteitsregister Paramedici. Dit wordt elke 5 jaar opnieuw getoetst aan de hand van gevolgde scholing, intercollegiale toetsing en werkervaring.

Kwaliteitsregistratie Klara Bultsma

Ik ben  aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn en het Netwerk Slaapoefentherapie. In het kwaliteitsregister Paramedici sta ik ingeschreven onder nummer 89900959193K. Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging VvOCM en het Platform Kinderoefentherapie en actief binnen kwaliteitsgroepen zowel voor de Kinderoefentherapie als voor de Oefentherapie Mensendieck. Tevens neem ik deel aan het Multidisciplinair Overleg in Gezondheidscentrum Warande.
Recentelijk heeft mijn Praktijk meegedaan met  een landelijk  Wetenschappelijk Onderzoek naar Slaap. Binnenkort kunt u op de site de uitkomsten van dit Onderzoek lezen.