PRIVACYREGLEMENT MENSENDIECK EN KINDEROEFENTHERAPIE PRAKTIJK


Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk  gevestigd te Almere (Edvard Munchweg 31, en Catootjepad 6 en te Lelystad (Plaats 9 en Haagwinde 8) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Almere:
Edvard Munchweg 31,
1328 MB Almere
06- 3089650
Lelystad:
Haagwinde 8,
8245 HW Lelystad
06- 23994266

www.oefentherapieflevoland.nl

Klara Bultsma is de Functionaris Gegevensbescherming van de  Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk. Zij is te bereiken via info@oefentherapieflevoland.nl


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk  verwerkt indien noodzakelijk voor uw behandeling de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Legitimatie
– Gezinssituatie
– Burgerservicenummer (BSN)
– Registratie nummer zorgverzekering
– Gezondheid gegevens
– Biometrische gegevens
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op info@oefentherapieflevoland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN


De  Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling of indienen van de declaratie bij uw zorgverzekeraar
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om indien gewenst de therapie aan huis te kunnen geven
– Rapportage naar verwijzers
– De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.


GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING


De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk) tussen zit. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Winmens
–  Intramed
– Comvio
– Vecozo
– Zorgmail


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN


De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  Alle categorieën en benodigde gegevens : Bewaartermijn 15 jaar.  Reden: wettelijk verplichting


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN


De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk  verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN


De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.  De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN


De Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens die via het contact formulier zijn binnen gekomen worden bij aanmelding van therapie overgenomen in het EPD. Het oorspronkelijk mail bericht wordt binnen 4 weken verwijderd uit de mailbox van info@oefentherapieflevoland.nl Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via info@oefentherapeiflevoland.nl